Hlavní obsah

whispering [ˈwɪspərɪŋ]

Vyskytuje se v

interpreting: whispered interpretingšušotáž, tlumočení šeptem

šeptat: whisper sth in sb's earšeptat komu co do ucha

tichý: play Chinese whispershrát (na) tichou poštu

tradovat se: říká se They/People say that ..., It is said that ..., dle legendy Legend has it that ..., jdou fámy It is whispered that ..., There are rumours that ...Traduje se, že ...