Hlavní obsah

voluntariness [ˈvɒləntərɪnɪs or -trɪnɪs]