Hlavní obsah

vociferous [vəˈsɪfərəs or vəʊˈsɪfərəs]