Hlavní obsah

viola [vɪˈəʊlə]

Podstatné jméno

  • hud.viola altováviola playerviolista

Vyskytuje se v

viola: violistaviola player