Hlavní obsah

untrammelled, AmE! untrammeled [ʌnˈtræməld]

Přídavné jméno

  • by sth/sb nespoutaný, neomezovaný, nesvazovaný kým/čím