Hlavní obsah

unrepresentative [ʌnˌreprɪˈzentətɪv]