Hlavní obsah

unquote [ʌnˈkwəʊt]

Vyskytuje se v

quote: quote ... unquotecituji ... konec citátu

uvozovka: cituji quote/unquoteuvozovky dole/nahoře

citovat: Quote ... unquote.Cituji ... konec citátu.

unquote: quote, unquotev uvozovkách