Hlavní obsah

unitary forms

unitaryjednotný, sjednocený

formforma, druh, typ