Hlavní obsah

undifferentiated [ˌʌndɪfəˈrenʃɪeɪtɪd]

Přídavné jméno

  • nediferencovaný, nerozlišený