Hlavní obsah

underestimation [ˌʌndəˌestɪˈmeɪʃən]

Podstatné jméno