Hlavní obsah

uh huh, uh-huh [əˈhə]

Citoslovce

  • (hm) hm přitakání

Části slova

huh