Hlavní obsah

tut-tut [ˈtʌtˈtʌt]

Citoslovce

  • ale ale!, no no! přepis nesouhlasného pomlaskávání

Části slova

tut