Hlavní obsah

trestný

Přídavné jméno

  1. (postižitelný) punishable(zločinný) criminal(k trestu se vztahující) penalpráv. trestný čin(criminal) offence, (zločin) crime, criminal actspáchat trestný čincommit a crime/an offence
  2. (k potrestání) form. punitivesport. (body ap.) penaltysport. trestná lavicepenalty box/bench, slang. sin binsport. trestný kopfree kick

Vyskytuje se v

čin: criminal offence, criminal act, zločin crimetrestný čin

lavice: penalty box, hovor. sin-binsport. trestná lavice

napomáhat: aid and abetpráv. napomáhat při trestném činu

právo: commercial/criminal/substantive lawpráv. obchodní/trestní/hmotné právo

rejstřík: criminal record(s)práv. trestní rejstřík

řád: legal/penal codepráv. právní/trestní řád

trestní: criminal law/prosecutiontrestní právo/stíhání

ulička: gauntlet(trestná) ulička

zákoník: Civil/Criminal/Commercial Codepráv. občanský/trestní/obchodní zákoník

abet: práv. aiding and abetting sbnapomáhání trestnému činu komu, spolupachatelství

act: práv. criminal acttrestný čin

code: Penal/Criminal Codetrestní zákoník

constitute: práv. constitute a crimezakládat skutkovou podstatu trestného činu

criminal: criminal acttrestný čin

detection: detection rateobjasněnost (trestné činnosti)

diminished: práv. diminished capacity/responsibilityzmenšená/snížená příčetnost, snížená trestní odpovědnost omezená schopnost posoudit závažnost svého činu užitá při obhajobě

hate: hate crimetrestný čin z nesnášenlivosti násilí proti skupině či jednotlivci z důvodu rasové či jiné nesnášenlivosti

law: práv. criminal/civil lawtrestní/občanské právo

minor: minor offenceméně závažný trestný čin

offence: práv. criminal offencetrestný čin

penal: penal law/courttrestní právo/soud

penalty: penalty pointstrestné body i řidiče ap.

proceeding: práv. criminal proceedingstrestní řízení

punitive: punitive expeditiontrestná výprava

rap: slang. rap sheetpolicejní záznam(y), trestní rejstřík osoby

responsibility: age of criminal responsibilityvěková hranice trestní zodpovědnosti

sanction: práv. criminal sanctiontrestní postih

trial: criminal trialtrestní řízení

try: try an offence summarilyprojednávat trestný čin ve zkráceném řízení

violence: violence against the personnásilný trestný čin

trestný: (criminal) offence, zločin crime, criminal actpráv. trestný čin