Hlavní obsah

trapeze [trəˈpiːz]

Vyskytuje se v

hrazda: trapezevisutá hrazda

visutý: trapezevisutá hrazda