Hlavní obsah

transmissible [trænzˈmɪsɪbəl or -ˈmɪsə- or trænsˈ-]

Vyskytuje se v

přenosný: transmissible to humanspřenosný na člověka