Hlavní obsah

transgenic [trænzˈdʒenɪk]

Přídavné jméno

  • biol.transgenní