Hlavní obsah

trample [ˈtræmpəl]

Sloveso

  1. (up)on/over sth pošlapat co hodnoty ap.trample (on) the rights of sbpošlapat čí práva
  2. be trampled by sb/sth být ušlapán/udupán kým/čím davem, zvěří
  3. sth pošlapat, udupat co trávu ap.trample on sthšlápnout na, pošlapat cotrample downušlapat, udusat, zašlapat

Vyskytuje se v

underfoot: trample/crush sth/sb underfootrozdupat, rozšlapat, ušlapat i tak zabít ap. co/koho