Hlavní obsah

to incriminate

todo, k(e), směrem k , za , na

toaby , ať

incriminatepoukazovat na vinu/provinění, usvědčit/usvědčovat (ze zločinu), svědčit , dostat do podezření