Hlavní obsah

thermonuclear, thermo-nuclear [ˌθɜːməʊˈnjuːklɪə]

Vyskytuje se v

reaktor: thermonuclear fusion reactortermonukleární fúzní reaktor