Hlavní obsah

thermonuclear, thermo-nuclear [ˌθɜːməʊˈnjuːklɪə]

Vyskytuje se v

reaktor: termonukleární fúzní reaktorthermonuclear fusion reactor