Hlavní obsah

thermonuclear [ˌθɜːməʊˈnjuːklɪə]

Vyskytuje se v

reaktor: thermonuclear fusion reactortermonukleární fúzní reaktor