Hlavní obsah

thermodynamic [ˌθɜːməʊdaɪˈnæmɪk]

Přídavné jméno

  • fyz.termodynamický týkající se termodynamiky