Hlavní obsah

taxonomy [tækˈsɒnəmɪ]

Podstatné jméno-ie-

  • třídění a pojmenovávání živočichů či rostlin dle určitých shodných znakůbiol.taxonomie