Hlavní obsah

taping [teɪpɪŋ]

Odvozená slova

tape

Vyskytuje se v

tape: (adhesive) tape(samo)lepicí páska

adhesive: adhesive tapelepicí páska

audio: audio tapemagnetofonový pásek

dispenser: tape dispenserodvíječ (lepicí) pásky

duck: Duck tapeizolační páska široká, plastová

duct: duct tapeizolační/lepicí páska široká

insulating: insulating tapeizolační páska

insulation: insulation tapeizolační páska, izolačka

receipt: receipt tape/paperpokladní páska

travel: tape travelsměr čtení pásky

cílový: finish(ing) tapecílová páska

izolační: insulating tape, široká plastová Duck/duct tapeizolační páska

krejčovský: (tailor's) tape measurekrejčovský metr

lepicí: adhesive tape, široká izolační Duck/duct tapelepicí páska

pásek: audio tapemagnetofonový pásek

páska: adhesive/BrE sticky/AmE Scotch tape, BrE Sellotape, široká plastová duct/Duck tapelepicí páska

posuv: tape feedposuv pásku

přelepit: tape up sthpřelepit co (páskou)

samolepicí: adhesive tape, AmE Scotch tapesamolepicí páska

kazeta: tape-record sthnahrát co na kazetu

úřední: red tapeúřední šiml