Hlavní obsah

synchronization [ˌsɪŋkrənɪˈzeɪʃən or ˌsɪn- also BrE -naɪ-]