Hlavní obsah

superstitiousness [ˌsuːpəˈstɪʃəsnɪs]