Hlavní obsah

superconductivity [ˌsuːpəˌkɒndʌkˈtɪvɪtɪ]