Hlavní obsah

summation [sʌˈmeɪʃən]

Odvozená slova

sum