Hlavní obsah

stimulative [ˈstɪmjʊˌleɪtɪv or -mjəˌ-]