Hlavní obsah

stained [ˈsteɪnd]

Vyskytuje se v

rust: rust-eaten, rust-stainedzrezivělý, rezavý, prorezivělý

stain: stain removerodstraňovač skvrn, čistič na skvrny

stained glass: stained-glass windowvitrážové okno, vitrail

čistič: čistič skvrnstain remover

odstranit: odstranit skvrny/závorkyremove stains/the brackets

prostředek: prostředek na čištění skvrnstain remover

zbavit: zbavit ubrus skvrnremove stains from the tablecloth