Hlavní obsah

squint [skwɪnt]

Vyskytuje se v

mhouřit: narrow one's eyes, squint, squinchmhouřit oči

zamhouřit: narrow one's eyes, zamžourat squintzamhouřit oči

kradmo: squint, steal a glance, sneak a look at sb/sthkradmo pohlédnout na koho/co

přimhouřit: narrow one's eyes, mžourat squintpřimhouřit oči

šilhat: He has a slight squint.Trošku šilhá.

squint: have a squintšilhat