Hlavní obsah

speculation [ˌspekjʊˈleɪʃən]

Vyskytuje se v

spekulace: stock exchange speculationburzovní spekulace