Hlavní obsah

sophistication [səˌfɪstɪˈkeɪʃən]

Podstatné jméno