Hlavní obsah

sopečný

Přídavné jméno

  • volcanicsopečná činnostvolcanic activity, (veškerá) volcanism, volcanicitysopečný výbuch/popelvolcanic eruption/ash

Vyskytuje se v

erupce: volcanic eruptionsopečná erupce

výbuch: volcanic eruptionsopečný výbuch

activity: volcanic activitysopečná činnost

volcanic: volcanic rocksopečná hornina, vyvřelina

sopečný: volcanic activity, veškerá volcanism, volcanicitysopečná činnost