Hlavní obsah

solvit

Nechtěli jste hledat:

solve(vy)řešit, (roz)luštit, vyluštit

solvent abusečichání, čichačství

solvingřešení

SomaliaSomálsko

sombrezasmušilý, vážný

sombrelyzasmušile, zádumčivě

somenějaký, některý, několik

somebodyněkdo, kdosi

some dayjednou, někdy, jednoho dne

somehownějak, nějakým způsobem

someoneněkdo