Hlavní obsah

schon lange

Nechtěli jste hledat:

soonbrzo, brzy, zanedlouho

scanzběžně prohlédnout, prolétnout

scionpotomek

schnauzerknírač

scholaručenec, vědec, vzdělanec

scholarlyučený, studovaný

scholarshipstipendium

scholasticakademický, školní, studijní

schoolškola

schoolhejno

school ageškolní věk, věk školní docházky

schoolbag(školní) brašna, aktovka

school board(místní) školská rada