Hlavní obsah

scharf abbiegen

Nechtěli jste hledat:

scarfšátek, šál(a), přehoz

wharfpřístavní hráz/molo, přístaviště

sceptrežezlo

schedulerozvrh , (časový) plán, seznam činností

scheduled(na)plánovaný, rozvržený

schedulerplánovač , plánovací záznamník

schemaschéma , znázornění, náčrt(ek)

schematicschematický, zhruba načrtnutý

schematicallyschematicky, v hrubém náčrtu

schemeplán, program, projekt

schemerintrikán, pletichář

schemingintrikaření, pletichaření