Hlavní obsah

sacrificial [ˌsækrɪˈfɪʃəl]

Přídavné jméno

  • obětní, obětovanýsacrificial altarobětní oltářsacrificial victimsoběti, obětovaní rituálně i přen.