Hlavní obsah

reverse [rɪˈvɜːs]

Vyskytuje se v

call: collect call, BrE reverse charge callhovor na účet volaného

charge: BrE reverse the chargesvolat na účet volaného

takeover: ekon. reverse takeoverpřevzetí větší společnosti menší

hovor: AmE collect/ BrE reverse charge callhovor na účet volaného

obrácený: in reverse(d) orderv obráceném pořadí

pořádek: in reverse orderv obráceném pořádku

pořadí: in reverse orderv obráceném pořadí

reverz: podepsat revers, být propuštěn na revers z nemocnicedischarge osf/hl. AmE sign out against medical advice

rub: reverse (side) of a coin, řidč. verso, při házení tailsrub mince

strana: reverse/obverse (side)rubová/lícová strana

účet: BrE reverse charge call, AmE collect callhovor na účet volaného

volaný: BrE reverse the charges, AmE make a collect calltelefonovat na účet volaného

volat: BrE reverse the charges, AmE make a collect callvolat na účet volaného

zadní: back (side), rub ap. reverse (side) of sth, listu versozadní strana čeho

zavolat: BrE make a reverse charge call, reverse the charges, AmE call collect, make a collect callzavolat na účet volaného

zpátečka: put the car in reversezařadit zpátečku

reverse: the reverseof sth opak čeho očekávaného ap.