Hlavní obsah

reproductive [ˌriːprəˈdʌktɪv]

Vyskytuje se v

organ: reproductive organsrozmnožovací ústrojí

zárodečný: germ/reproductive cellbiol. zárodečná buňka