Hlavní obsah

replenishment [rɪˈplenɪʃmənt]

Podstatné jméno

  • form.doplnění zásob, znovunaplnění skladu ap.