Hlavní obsah

refrigerator [rɪˈfrɪdʒəˌreɪtə]

Vyskytuje se v

chladírenský: žel. reefer, refrigerator car, silniční refrigerated truckchladírenský vůz