Hlavní obsah

reconstitute [riːˈkɒnstɪˌtjuːt]

Sloveso

  1. sth znovu vytvořit, rekonstituovat co
  2. sth připravit co přidáním vody, rehydratovat sušené ovoce, jídlo v prášku ap.