Hlavní obsah

recessed [rɪˈsest or ˈriːˌsest]

Vyskytuje se v

přestávka: BrE break, AmE recess(školní) přestávka

recess: the recessesof sth zákoutí čeho skryté, neosvětlené ap.