Hlavní obsah

rearmament [rɪˈɑːməmənt or ˌriː-]

Podstatné jméno

  • of sth přezbrojení, znovuvyzbrojení čeho