Hlavní obsah

rationing [ˈræʃənɪŋ]

Vyskytuje se v

příděl: be rationedbýt na příděl

přídělový: rationing (system)přídělový systém

ration: rationsproviant, příděly