Hlavní obsah

ranting [ræntɪŋ]

Odvozená slova

rant