Hlavní obsah

racially [ˈreɪʃəlɪ]

Příslovce

  • rasově

Vyskytuje se v

hatred: inciting racial hatredpodněcování rasové nenávisti

incitement: incitement to racial hatredpodněcování k rasové nenávisti

slur: racial slur(s)rasové urážky s rasovým podtextem

diskriminace: racial discriminationrasová diskriminace

rasový: racial intolerance/discriminationrasová nesnášenlivost/diskriminace

segregace: racial segregationrasová segregace

předsudek: racial prejudicerasové předsudky

racial: racial hatredrasová nenávist