Hlavní obsah

rückkehren

Nechtěli jste hledat:

recidivistrecidivista

reciperecept

recipientpříjemce, adresát, pobíratel

reciprocalvzájemný, oboustranný, reciproční

reciprocallyvzájemně

reciprocateopětovat, oplatit , udělat na oplátku

reciprocationopětování, oplacení

reciprocityvzájemnost, reciprocita, oboustrannost

recitalrecitál

recitationpřednes, recitace