Hlavní obsah

querneus

Nechtěli jste hledat:

quench hardeningkalení

querulousvěčně nespokojený/si stěžující, reptavý

querydotaz, otázka

questhledání , pátrání

questingpátravý, pátrající

questionotázka, dotaz

questionablepochybný, podezřelý

questionertazatel, dotazovatel

questioningtázavý, pátravý

questioninglytázavě