Hlavní obsah

pulmonary [ˈpʌlmənərɪ or -mənrɪ or ˈpʊl-]

Přídavné jméno

  • med.pulmonální, plicnímed. pulmonary embolismplicní emboliepulmonary specialistpneumolog

Vyskytuje se v

embolism: pulmonary embolismplicní embolie

murmur: heart/pulmonary murmursrdeční/plicní šelest

pulmonary: med. pulmonary embolismplicní embolie

tuberculosis: pulmonary tuberculosisplicní tuberkulóza, zast. souchotiny

rozedma: (pulmonary) emphysemarozedma plic

tepna: pulmonary arteryanat. plicní tepna

zástava: pulmonary arrestmed. zástava plic

emphysema: (pulmonary) emphysemarozedma (plic), emfyzém