Hlavní obsah

pokušení

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

odolat: He resisted the temptation.Odolal pokušení.

ubránit se: resist the temptation to do sthubránit se pokušení udělat co

tempt: be tempted to do sthbýt v pokušení udělat co

temptation: feel a temptation to do sthbýt v pokušení udělat co

tempted: be tempted to do sthmít velkou chuť, být v pokušení udělat co

pokušení: resist the temptationodolat pokušení